ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

 

 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  |  กองช่าง
 
นายสำเนียง บุญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
นางณัชชา คงพนาสมบัติ
กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗)
นางสาวอรพรรณ เสนาคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเยาวเรศ สวัสดีมงคล
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาวรณิดา สุวรรณ์วิจิตร
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวปริญญา จอมพุทรา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวสุพัชลี โสมสุพรรณ์
บุคลากร รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................
aec
คสช
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ระยอง
ททท
กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลไทย
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ช่อง9
ช่อง7
ช่อง5
จังหวัดระยอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช่อง 3