ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

 

 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  |  กองช่าง
 
นายสำเนียง บุญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
นางณัชชา คงพนาสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น ระดับ ๗
นางสาวประไพพิศ เคาวฤก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรณิดา สุวรรณ์วิจิตร
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ
นางสาวสุพัชลี โสมสุพรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวอรพรรณ เสนาคำ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางวิลาวัณย์ วรรณชมภู
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
infographics
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ระยอง
ททท
กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลไทย
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ช่อง9
ช่อง7
ช่อง5
จังหวัดระยอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช่อง 3