ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  |  กองช่าง
 
นายสำเนียง บุญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
นางสาวเยาวเรศ สวัสดีมงคล
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
นางณัชชา คงพนาสมบัติ
กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗)
นางสาวอรพรรณ เสนาคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นิษา ใสเสียงสด
กองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)
 
 
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
.........................................
aec
คสช
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ระยอง
ททท
กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลไทย
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ช่อง9
ช่อง7
ช่อง5
จังหวัดระยอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช่อง 3